Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İş Akışları

14/05/2019 13:30:56 - 14/05/2019 13:30:56 - 14969 Okunma

SGD.İA.001 Performans Programı Hazırlama

SGD.İA.002 Performans Programı İzleme ve Değerlendirme

SGD.İA.003 Bütçe Hazırlama

SGD.İA.004 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama

SGD.İA.005 Bütçe Revize İşlemleri

SGD.İA.006 Ödenek Aktarma

SGD.İA.007 Ödenek Serbest Bırakma İşlemleri

SGD.İA.008 Ödenek Ekleme İşlemleri

SGD.İA.009 Gelirli Ödenek kaydı İşlemleri

SGD.İA.010 Gelir Fazlası Ödenek Kaydı

SGD.İA.011 Likit Karşılığı Ödenek Ekleme

SGD.İA.012 Bütçe İşleminin İptali

SGD.İA.013 Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme

SGD.İA.014 Tenkis İşlemi

SGD.İA.015 Yatırım Programı Hazırlanması

SGD.İA.016 Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları

SGD.İA.017 Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

SGD.İA.018 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

SGD.İA.019 Alanı ve İlgili Konularda Görüş Verilmesi

SGD.İA.020 Avans ve Kredi

SGD.İA.021 Avrupa Birliği Projeleri

SGD.İA.022 Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi

SGD.İA.023 Banka Hesabı ve Gönderme Emrinin Kapatılması

SGD.İA.024 Teminat Mektubu Alımı

SGD.İA.025 Teminat Mektubu İadesi

SGD.İA.026 Ek Ders Ödeme

SGD.İA.027 Emanetlerin Ödenmesi

SGD.İA.028 Farabi Projeleri

SGD.İA.029 Hak Edişlerden Kesilen Vergi ve Sigorta Primlerinin Ödenmesi

SGD.İA.030 İcra ve Nafaka Kesintilerinin Gönderilmesi

SGD.İA.031 Kamu Zararından Doğan Alacakların Borç Kaydı İşlemi

SGD.İA.032 Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsilatı İşlemi

SGD.İA.033 Sendika Aidatlarının Gönderilmesi

SGD.İA.034 Sosyal Güvenlik Primlerinin Ödenmesi

SGD.İA.035 San-Tez Projeleri

SGD.İA.036 Kiraya Verilen Taşınmaz Gelirlerinin Tahsili

SGD.İA.037 Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri

SGD.İA.038 TUBİTAK Kapsamındaki Projelerden Mal, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Ödemeleri

İş Akışları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.