Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapilmasina İlişkin Karar

07/01/2015 15:27:22 - 07/01/2015 15:27:22 - 1554 Okunma

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onbeşinci” ibaresi “onaltıncı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2014” ibaresi “15/12/2015”, “onbeş” ibaresi “onaltı” ve “onbeşinci” ibaresi “onaltıncı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar hükümleri, 15/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2005

25791

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin

Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2006

26228

15/3/2009

27170

(Düzeltme 17/3/2009

27172)

14/12/2011

28142

8/9/2012

28405

13/7/2013

28706

16/1/2014

28884

24/7/2014

29070

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.