Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

15/08/2014 10:05:32 - 05/03/2020 10:05:32 - 9171 Okunma

2020 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

İç Kontrol Standartları Eylem Planını İndirmek İçin Tıklayınız.

Tabloları İndirmek İçin Tıklayınız.

Kırklareli Üniversitesi Yetki ve İmza Devri Genelgesini İndirmek İçin Tıklayınız.

Kırklareli Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi, Şikâyet ve Müracaatlarda İzlenecek Usul ve Esaslar  Yönergesi İndirmek İçin Tıklayınız.

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.