Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kdv Tevfikatının Ödeme Süresi Hk.

19/08/2014 10:00:06 - 03/09/2014 10:00:06 - 836 Okunma

Bilindiği üzere 14.04.2012 tarih ve 28264 Sayılı resmi gazetede  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)  yayımlanmıştır.  Bu teliğe göre Katma değer vergisi tevfikatların vergi dairesine ödenmesinde mal veya hizmetin satın alındığı dönem önem arzetmektedir. Bu nedenle faturanın kesildiği tarihler dikkate alınarak herhangibir cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için KDV Tevfikatlarının süresi içersinde beyan edilmesinin sağlanması hususuna titizlikle riayat edilmelidir.

Örnek :
Mal veya hizmetin alımı
Fatura Tarihi : 29.05.2012

Bu tarihte alınan KDV tevfikatına tabi  mal veya hizmetin Kdv Tevfikatını 23.06.2012 tarihine kadar vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Mal veya hizmet alımı 23.06.2012 tarihine kadar herhangi bir sebeple ödenemese dahi mutlaka KDV tevfikatının en geç ilgili ayın 15'ine kadar (15.06.2012) bildirilmesi gerekmektedir.

KDV Tevfikatı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.